Certificări

S.C. Compania de Navigaţie Fluvială Romana NAVROM S.A., cu sediul în Galaţi, str. Portului, nr. 34, judeţul Galaţi, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de prelungire a autorizaţiei de mediu, în scopul desfăşurării următoarelor activităţi (cod CAEN rev. 2):

    3315: Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor;
    4291: Construcţii hidrotehnice;
    5210: Depozitari;
    5222: Activităţi de servicii anexe transportului pe apă, pe amplasamentul din Galaţi, str. Portului, nr. 34, judeţul Galaţi.

Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 08.30-16.00 şi vineri între orele 08.30-13.30, la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, judeţul Galaţi.

Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galaţi.